an image

Firma prowadzi działalność audytorską od 1995r. na podstawie dokonanego wpisu uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 22 sierpnia 1995 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 618.

Firma "DORFIN" prowadzona jest przez biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych posiadającego wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenia doskonalone w sposób ciągły. Zatrudnieni etatowi pracownicy legitymują się wyższym wykształceniem ekonomicznym. prawniczym, uprawnieniami do prowadzenia ksiąg, a dodatkowo zatrudniani biegli rewidenci współpracujący przez kolejne lata w Firmie posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe.

Firma świadczy usługi w biurach stanowiących jej majątek usytuowanych w centralnych miejscach miasta Białystok. Biuro jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, programy użytkowe księgowe i inne, bogatą biblioteką fachowych wydawnictw, dostęp do nowoczesnego przekazu informacyjnego.

Firma "DORFIN" jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytuły wykonywanego zawodu.